vrijdag 2 januari 2009

Theme Thursday.Ik kwam deze 2 oude ansichtkaarten tegen, versturen zal ik ze niet meer, maar weggooien? Nee, eindelijk eens een poging doen om ze te alteren. Ze zijn heel verschillend geworden, heel leuk om te doen! Deze week is het thema bij Theme Thursday om iets nieuws te doen of te gebruiken. Daar passen deze 2 kaarten prima in: nieuwe techniek, nieuwe stempels en voor het eerst een bestaand label gebruikt.

These 2 cards were laying around for some time now, I won't be sending them, but to throw them away? No, let's try to alter them, it will be my first attempt. They came out very different, so nice to do! This week the theme at Theme Thursday is to use or do something new. These 2 cards fit perfectly: new technique, new stamps and for the first time I used an existing label.

Bedant voor het kijken, thanks for looking.